Taisyklės

Elektroninės parduotuvės SeaSucker.lt (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Pirkėjui užsakant prekes, įkeliant prekių komentarus, kitais naudojimosi Parduotuve atvejais. Parduotuvė pasilieka teisę keisti Taisyklių turinį. Pirkėjui galioja Taisyklių turinys, kuris yra skelbiamas Parduotuvės interneto svetainėje užsakymo patvirtinimo momentu.

Pirkėjas neturi galimybės pateikti užsakymo parduotuvėje, jei Jis nesusipažinęs ir nesutinka su parduotuvės Taisyklėmis. Laikoma, kad Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, Jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms pažymėdamas varnele „Patvirtinu, kad susipažinau ir sutinku su parduotuvės taisyklėmis“. 

Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės, kai kyla nuostoliai dėl to, kad Pirkėjas, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors turėjo tokią galimybę.

Visos kainos Parduotuvėje nurodytos litais, su PVM.